pijl

Psychiatrie Zwolle

Een psychiater is een medisch specialist, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen.

De behandeling kan bestaan uit medicatie, maar ook gesprekstherapie is mogelijk. Dat kan bij mij, maar ik kan u als dat nodig is, ook verwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut.

Cliënten komen soms op eigen initiatief bij mij, maar ze worden ook regelmatig tijdens een lopende behandeling elders, door een psycholoog of psychotherapeut verwezen.

Exclusiecriteria

Bij de volgende probleemgebieden is een behandeling in een GGZ-instelling beter omdat daar ook een crisisdienst beschikbaar is:

  • verslavingsproblematiek
  • psychotische stoornissen
  • acute problematiek
  • suïcidaliteit
  • crisisachtige situaties
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek