pijl

Wachttijden 2022

Momenteel bedraagt de wachttijd voor intake psychotherapie ongeveer drie maanden.
De wachttijd voor een gesprek met de psychiater bedraagt ongeveer vier maanden.

Geactualiseerd op 19 januari 2023

Wanneer u de wachttijd bij onze praktijk te lang vindt kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen in het vinden van een zorgaanbieder bij wie u binnen 4 weken terecht kunt voor een intakegesprek en een behandeling die binnen 10 weken na intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).