pijl

Aanbod

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. In de gesprekken tussen u en mij staat het contact centraal.

Lees verder...
 

psychiatrie

Een psychiater is een medisch specialist, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen.

Lees verder...

Exclusiecriteria

Bij de volgende probleemgebieden is een behandeling in een GGZ-instelling beter omdat daar ook een crisisdienst beschikbaar is:

  • verslavingsproblematiek
  • psychotische stoornissen
  • acute problematiek
  • suïcidaliteit
  • crisisachtige situaties
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek