pijl

Psychotherapie Zwolle

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. In de gesprekken tussen u en mij staat het contact centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is.

Doel van psychotherapie is om het probleem te verminderen, dragelijk/ leefbaar te maken, en indien mogelijk op te lossen. Daarbij is uw inzet heel belangrijk.

Klachten die effectief door psychotherapie behandeld kunnen worden zijn o.a.:

 • angstklachten zoals paniekaanvallen, sociale angstklachten, piekeren en innerlijke onrust
 • dwangstoornissen
 • stemmingsklachten zoals depressieve klachten of aanhoudende somberheid, irritatie, woede en boosheid
 • persoonlijkheidsproblemen: terugkerende, hardnekkige en in het functioneren belemmerende gedragspatronen
 • weinig zelfvertrouwen en onzekerheid
 • vastlopen in werk, studie, relaties, sociale contacten
 • pijnlijke jeugdervaringen die blijven opspelen

Exclusiecriteria

Bij de volgende probleemgebieden is een behandeling in een GGZ-instelling beter omdat daar ook een crisisdienst beschikbaar is:

 • verslavingsproblematiek
 • psychotische stoornissen
 • acute problematiek
 • suïcidaliteit
 • crisisachtige situaties
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek