pijl

Procedure

 

Psychotherapie

Als u belangstelling heeft voor psychotherapie, kunt u een mail sturen met uw naam en contactgegevens. Ik zal dan binnen 1 week contact met u opnemen. Als het tot een afspraak komt hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig waarmee ik u kan uitnodigen voor 1 à 2 intakegesprekken.

Soms komen we er na de intake achter dat een ander behandelaanbod meer passend is, en kan ik u doorverwijzen naar een andere therapeut, of terugverwijzen naar de huisarts. Als we tot een behandelovereenkomst komen start de therapie die in het algemeen bestaat uit wekelijkse gesprekken. We evalueren regelmatig om de voortgang van de therapie te bespreken.

Ik houd in principe de schoolvakanties van de basisscholen regio Noord aan als vakantie.

 

Psychiatrie

Als u een vraag hebt m.b.t. diagnostiek en/of medicatiegebruik kunt u een mail sturen met uw naam en contactgegevens. Ik neem dan z.s.m. contact met u op.

Ook voor een contact met de psychiater is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

 

No Show

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Voor te laat of niet afgezegde afspraken kan 50 euro in rekening worden gebracht. Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering en dient u zelf te voldoen.

Privacy

Uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als behandelaren een dossier aanleggen, op papier, digitaal of een combinatie van beide. Dit betekent dat vanaf het moment van uw aanmelding uw gegevens hierin genoteerd worden. Het gaat hierbij om gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld uw voorgeschiedenis en verslagen van gesprekken, maar ook om administratieve gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Als zorgverleners zijn wij verplicht om uw identiteit vast te stellen en uw burgerservicenummer (bsn) te noteren.

In uw dossier bewaren wij ook de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens die wij (met uw toestemming) via andere zorgverleners hebben verkregen, zoals de verwijsbrief van de huisarts of informatie van een andere behandelaar.

Beveiliging van uw dossier

Wij hebben alle wettelijk verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er toch gegevens lekken of zoekraken, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te nemen.

Toegang tot uw dossier

Alle in de praktijk bij uw behandeling betrokken personen hebben toegang tot uw dossier, ook de collega die ons vervangt bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen, voor zover dit nodig is om u van goede zorg te voorzien. Zij zijn net als wij gehouden aan het beroepsgeheim. E.e.a. zal altijd in overleg met u plaatsvinden.